Startsida

Copyright © 2014 Kriscentrum för Män i Västmanland. All Rights Reserved

Viktigt meddelande!

 

Vår verksamhet kommer att upphöra på Sjöhagsvägen f o m den 30 november 2015.

Med anledning av detta hänvisas våra klienter och samarbetspartner till Västerås stads Individ och familj mottagningsgrupp.

 

Västerås stad tar emot män med boende i Västerås. Övriga måste vända sig till respektive hemkommun.

 

Välkommen att kontakta oss:

Reidar Landquist 021-391151

Tobias Johansson 021-391119.

ÖPPEN VERKSAMHET FÖR FRIVILLIGT SÖKANDE

VI FINNS FÖR DIG

 

- DET ÄR ALDRIG FÖRSENT

- DET FINNS HJÄLP ATT FÅ

- ALLT VÅLD KAN UPPHÖRA

Vi kan alla befinna oss i en krissituation i vår relation, oavsett ålder eller social och kulturell bakgrund. I många av dessa fall är det omöjligt att hitta en lösning för problemet på egen hand.

 

Det är då väldigt viktigt att hitta någon som kan lyssna och förstå situationen och som kan hjälpa till att hitta en lösning. Någon som inte tar sida eller dömmer, utan är lugn och erfaren. Någonstans där en person som upplever en kris kan vara anonym och trygg.

 

Vi bygger vår verksamhet på dessa faktorer. Vi har stor respekt för människan som av någon anledning hamnar i svåra situationer. Det driver oss till att med alla kunskaper och alla erfarenheter hjälpa dessa individer.

 

 

 

VÅLD MOT KVINNOR

Under 2013 uppgick antalet misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre till 27 100 brott. Av dessa brott avsåg 17 000 misshandelsbrott som skett inomhus av bekant, i regel nuvarande eller tidigare pojkvän/sambo/make.

Fallen av psykisk misshandel polisanmäls sällan, och redovisas sällan i tillgänglig brottsofferstatistik. Psykiskt våld, och hot om våld medför skador på offret och kan medföra sjukskrivning, sömnsvårigheter, minskad produktivitet, ångest och oro, med mera.

Läs mer ...

 

KMV ÄR MEDLEM I RIKSORGANISATIONEN

 

KMV är medlem i Rikskriscentrum som är en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer.

Med professionell avses att den kris- och våldsbehandling erbjuds av anställda med gedigen erfarenhet och lämplig utbildning för behandlingsarbete. Psykolog, socionom eller annan likvärdig utbildning samt grundläggande utbildning i psykoterapi, är vad som avses i Rikskriscentrums villkor för medlemskap. Läs mer ….